Menu główne


ARCHIWUM

Budowa dróg (150 ZPORR)Numer projektu150/2004
Tytuł projektuBudowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap I
BeneficjentZwiązek Gmin Regionu Kutnowskiego
Priorytet, działanie3.1 Obszary wiejskie
Całkowity koszt realizacji7 966 122,20 PLN
Dofinansowanie z EFRR5 346 146,51 PLN
Dofinansowanie z budżetu pastwa792 021,71 PLN
Budżet Beneficjenta1 827 953,98 PLN
Okres realizacji projektu21 marzec 2005 - 31 grudnia 2006


Projekt zrealizowany by przy udziale środków Unijnych ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. W projekcie brało udział 7 gmin: Dąbrowice, Góra Św. Małgorzaty, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Nowe Ostrowy, Witonia. łącznie wybudowano i zmodernizowano 30,4 km dróg gminnych, na które skalda się 21 odcinków dróg. Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 966 122,20 PLN z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 5 346 146,51 PLN, budżet Pastwa: 792 021,71 PLN, środki własne gmin: 1 827 953,98 PLN. Dzięki realizacji projektu nie tylko zwiększy się dostępność Regionu, lecz również trzykrotnie zmniejszy się czas przejazdu i powiększyła się nośność nawierzchni do 80 KN/o. Leżące w pobliżu gmin należących do ZGRK drogi krajowe 1 i 2 wyróżniają się dużym natężeniem ruchu sięgającego 22 ty. samochodów dziennie. Mieszkańcy mieli duże utrudnienia w korzystaniu z podporządkowanych dróg położonych wokół dróg krajowych. Dzięki budowie i przebudowie dróg poprawiły się warunki życia ponad 6 ty mieszkańców zamieszkanych w sąsiedztwie dróg oraz warunków przemieszczania ponad 31 ty mieszkańców. Dodatkowo zmniejszeniu uległy koszty eksploatacji pojazdów na poziomie 300 ty. z rocznie. Ważne w realizacji projektu jest również zmniejszenie zużycia paliw i generowania spalin. Wybudowane i przebudowane odcinki dróg miały na celu stworzenie międzygminnych połączeń komunikacyjnych w celu ożywienia gospodarczego regionu i gospodarki rolnej.


Łączna dł. dróg które ulegną przebudowie to: 30,4 km.

Opis:
Numer obrazka: z

AAADo góry
© 2007 - 2024 Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak. All Rights reserved for ZGRK.