Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

piątek, 20 lipiec 2018

Szukaj w serwisie

 

Nawigacja

Projekt jest współfinansowany z UE

Projekt "Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania V. Dobre rządzenie Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poleć znajomemu

email odbiorcy

Strona główna

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie projektem „Profesjonalny urzędnik atutem Regionu Kutnowskiego”. Stronę zaprojektowano pod kątem łatwego użytkowania zarówno przez uczestników jak i realizatorów projektu.

Realizacja przez samorząd usług publicznych powinna odbywać się na jak najwyższym poziomie poprzez kształcenie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Zatem głównym problemem do którego chcemy się odnieść jest niewystarczająca jakość usług publicznych świadczonych przez urzędy. Wskazują na to liczne badania w tym zakresie. Analizując wyniki raportu „Opinie nt. funkcjonowania urzędów w Polsce” (MSWIA, 2007) na próbie 827 respondentów, czytamy: urzędnicy nie pracują z zaangażowaniem (45%), przewlekają załatwianie spraw(35%), załatwiają sprawy przede wszystkim wtedy, gdy ma się znajomości i protekcje (59%), są nakierowani na własną wygodę w pracy, a nie na rozwiązywanie spraw klientów (42%).

Przyczyn takiego stanu jest wiele, do najczęściej podawanych jest: siła przyzwyczajenia, inwercja, nawyk, brak wymiany kadr w urzędach, nieodpowiednio wykwalifikowana, kompetentna i profesjonalna kadra. Dlatego niezbędne wydaje się wprowadzenie w urzędach wyższych standardów jakości działania kadr, ukierunkowanych na klienta, co niewątpliwie wpłynie na poprawę efektywności działania administracji oraz polepszenie jej wizerunku w ocenie opinii publicznej.

Zamierzamy poprzez projekt przełamać te negatywne opinie i wizerunek urzędników, zatem GŁÓWNYM CELEM projektu jest podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy gmin na terenie powiatów kutnowskiego i łęczyckiego poprzez zwiększenie kompetencji kadr.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Jakub Świtkiewicz

© 2018 Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
Graphic Design, and coding produced by Michał Prokopiak.